Корекция на стойноста на един дял

Съгласно чл.21а, ал.4 от Наредба № 9 от 19.11.2003 г. за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на...

Одобрена минимална доходност

Комисията за финансов надзор одобри минималната доходност в задължителните пенсионни фондове за периода от 30.09.2005 г. до 28.09.2007 г. За повече информация посетете официалния сайт на КФН Пълния текст на решения 1265 и 1266 може да намерите в раздел...

Корекция на стойноста на един дял

Съгласно чл.21а, ал.4 от Наредба № 9 от 19.11.2003 г. за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на...

12 години ПОК „Съгласие“ АД

На 9 май 2007 г. се навършиха дванадесет години от създаването на Пенсионноосигурителна компания “Съгласие”. По традиция бяха отчетени резултатите, които компанията е постигнала до този момент. В трите фонда, управлявани от ПОК “Съгласие” се осигуряват общо над 375...

Нови IBAN сметки на пенсионните фондове управлявани от ПОК „Съгласие“АД

Във връзка със сливането на Ейч Ви Би Банк Биохим АД, Хеброс Банк АД и Булбанк АД, Ви информираме за промяна в номерата на банковите сметки на управляваните от ПОК “Съгласие” фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване, в сила от 7 май...