Комисията за финансов надзор одобри изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на ППФ „Съгласие”.

На основание чл. 144, ал. 5 от КСО ПОК “Съгласие” АД уведомява осигурените лица, че с Решение № 737-ППФ от 07.10.2021 г. председателят на Комисията за финансов надзор одобри изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на ППФ “Съгласие“....