На 9 май 2007 г. се навършиха дванадесет години от създаването на Пенсионноосигурителна компания “Съгласие”.

По традиция бяха отчетени резултатите, които компанията е постигнала до този момент. В трите фонда, управлявани от ПОК “Съгласие” се осигуряват общо над 375 хил. души. Нетните активи на управляваните от Дружеството фондове надхвърлят 182 МЛН. ЛВ. Доходността от инвестиране на активите на управляваните от дружеството пенсионни фондове за 2006 година на годишна база е както следва: в професионалния фонд 16,64 %, в универсалния фонд 15,10 %, а в доброволния фонд 15,62 %.*

От началото на месец май клиентите на компанията могат да се възползват от услугите, предвидени в програмата “ПАРТНЬОРИ НА ЦКБ”. Те включват ползване на ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ ДО 3 000 ЛЕВА от „Централна Кооперативна Банка” АД БЕЗ ПОРЪЧИТЕЛИ И БЕЗ ДОКУМЕНТИ ЗА ДОХОДИ, КРЕДИТНА КАРТА VISA ФАВОРИТ, издадена от ЦКБ, с ГРАТИСЕН ПЕРИОД ДО 60 ДНИ и 10% ОТСТЪПКА по ИМУЩЕСТВЕНИТЕ ЗАСТРАХОВКИ на ЗПАД “Армеец”: “Защитен дом”, “Защитена фамилия”, “Защитено имущество” и “Индустриален пожар”.

Ръководството на компанията планира да стартира нова комуникационна кампания, която ще предоставя информация за допълнителното доброволно пенсионно осигуряване. Тази инициатива ще бъде насочена към трудово заетите граждани в страната и личната отговорност, която всеки носи за своето бъдеще в пенсионна възраст. Кампанията е със социално информационен характер. За бързото и адекватно информиране на широката общественост ще бъдат използвани разнообразни комуникационни канали.

В допълнение на планираната кампания, ПОК “Съгласие” създаде още една възможност за своите клиенти. Всеки, който желае да получава информация за всяка новопостъпила осигурителна вноска в индивидуалната си партида, може да се възползва от новата услуга.