Калкулатор на пенсия - Доброволен фонд

Калкулатор на пенсия:

С помощта на нашия калкулатор бихте могли да изчислите прогнозен размер на натрупаната сума по Вашата индивидуална партида, както и да прогнозирате размера на желаната от Вас пенсия.

Размер на вноската: лв. В полето “Годишна доходност” посочете размер на годишен доход, който очаквате да бъде реализиран, като имате предвид, че разпределената доходност за 2016 г. е 8.71%.
Брой вноски: брой
Годишна доходност: %
Вид пенсия: Срочна Пожизнена
  5 год.

10 год.
15 год.

Друг срок:

, год.

Пол:

Мъж

Жена

Примерните Изчисления в Калкулатора са направени при действието
на следните условия:
• Такса за обслужване на дейността от всяка осигурителна вноска:
• за вноски до 40.00 лева, включително – 4.00 на сто;
• за вноски от 40.01 лева до 1000.00 лева, включително – 3.50 на сто;
• за вноска над 1000.01 лева до 5000.00 лева, включително – 3.00 на сто;
• за вноска над 5000.01 лева, включително – 2.50 на сто;
• Инвестиционна такса – 7.00 на сто от доходността от управлението на средствата;
• Технически лихвен процент, при определяне размера на пожизнената пенсия – 3.80 на сто;
• Възраст за пенсиониране – 61 г. за жените и 64 г. за мъжете;