Банка - попечител

Банка попечител на управляваните от Пенсионноосигурителна компания “Съгласие” АД – Професионален пенсионен фонд “Съгласие”, Универсален пенсионен фонд “Съгласие” и Доброволен пенсионен фонд “Съгласие” е Уникредит Булбанк.

Уникредит Булбанк е водещата банка в България:
– активи – над 18 млрд лв.
– акционерен капитал -над 2,5 млрд лв.
– служители – 3 600
– филиали – 170
– пазарен дял по активи – ~ 19%