Банка - попечител

банка уникредит булбанк сграда
Банка попечител на управляваните от Пенсионноосигурителна компания „Съгласие“ АД – Професионален пенсионен фонд „Съгласие“, Универсален пенсионен фонд „Съгласие“ , Доброволен пенсионен фонд „Съгласие“, Фонд за разсрочени плащания „Съгласие“ и Фонд за изплащане на пожизнени пенсии „Съгласие“ е Уникредит Булбанк .

Уникредит Булбанк * е водещата банка в България:
– активи – над 24 млрд лв.
– акционерен капитал – 285 777 хил. лв.
– служители – над 3 600
– клонове и офиси – 152
– пазарен дял по активи – ~ 19%

*Информацията е по данни от Годишен отчет на УниКредит Булбанк към 31.12.2020г.