Декларация на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване

Д E К Л А Р А Ц И Я на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване по повод внесените от народния представител Светлана Ангелова предложения за промяна на Кодекса за социално осигуряване, чрез промени в Закона за бюджета на държавното...