Професионален фонд

В Професионален пенсионен фонд задължително се осигуряват работещите при условията на първа и втора категория труд.
 

Универсален фонд

В универсален пенсионен фонд задължително се осигуряват работещите, родените след 31.12.1959г., които са осигурени при условията на част първа от Кодекса за социално осигуряване.
 

Доброволен фонд

Допълнителното доброволно пенсионно осигуряване е форма на спестяване, при която вноските постъпват и се натрупват по индивидуална осигурителна партида;
 

Стойности на дяловете

Стойност за един дял към : ДПФ: , ППФ: , УПФ:

*Посочените резултати нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати. Стойността на дяловете може да се понижи. Не се гарантира постигането на положителна доходност, а за професионален пенсионен фонд и доброволен пенсионен фонд не се гарантира и запазване в пълен размер на внесените по индивидуалните партиди средства.

Стойността на един дял, валидна за последния работен ден на всеки месец, се обявява във в. „24 часа” на третия работен ден на следващия месец.

Новини

Приети изм. и доп. на Инвестиционните политики на УПФ “Съгласие”, ППФ “Съгласие” и ДПФ “Съгласие”

На основание чл. 175а, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване ПОК “Съгласие” АД информира осигурените лица, че с Решение на Съвета на директорите от 14.03.2023 г. са приети изменения и допълнения на Инвестиционните политики на УПФ “Съгласие”, ППФ “Съгласие” и ДПФ...

read more

Комисията за финансов надзор (КФН) обяви минимална доходност за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване за периода от 30.09.2020г. до 30.09.2022 г.

КФН обяви минималната доходност при управление на активите на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване за периода от 30.09.2020г. до 30.09.2022 г. За повече информация посетете официалния сайт на КФН - www.fsc.bg. Пълният текст на решения № 781-УПФ...

read more

Комисията за финансов надзор (КФН) обяви минимална доходност за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

КФН обяви минималната доходност при управление на активите на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване. За повече информация посетете официалния сайт на КФН - www.fsc.bg. Пълният текст на решения № 595 – УПФ от 14.07.2022г. и № 596 – ППФ от...

read more