Професионален фонд

В Професионален пенсионен фонд задължително се осигуряват работещите при условията на първа и втора категория труд.
 

Универсален фонд

В универсален пенсионен фонд задължително се осигуряват работещите, родените след 31.12.1959г., които са осигурени при условията на част първа от Кодекса за социално осигуряване.
 

Доброволен фонд

Допълнителното доброволно пенсионно осигуряване е форма на спестяване, при която вноските постъпват и се натрупват по индивидуална осигурителна партида;
 

Стойности на дяловете

Стойност за един дял към : ДПФ: , ППФ: , УПФ:

*Посочените резултати нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати. Стойността на дяловете може да се понижи. Не се гарантира постигането на положителна доходност, а за професионален пенсионен фонд и доброволен пенсионен фонд не се гарантира и запазване в пълен размер на внесените по индивидуалните партиди средства.

Стойността на един дял, валидна за последния работен ден на всеки месец, се обявява във в. „24 часа” на третия работен ден на следващия месец.

Новини

Комисията за финансов надзор одобри изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на ППФ „Съгласие”.

На основание чл. 144, ал. 5 от КСО ПОК “Съгласие” АД уведомява осигурените лица, че с Решение № 737-ППФ от 07.10.2021 г. председателят на Комисията за финансов надзор одобри изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на ППФ “Съгласие“....

read more

Комисията за финансов надзор одобри изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на УПФ „Съгласие”.

На основание чл. 144, ал. 5 от КСО ПОК “Съгласие” АД уведомява осигурените лица, че с Решение № 627-УПФ от 26.08.2021 г. председателят на Комисията за финансов надзор одобри изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на УПФ “Съгласие“....

read more

Комисията за финансов надзор одобри изменения и допълнения в Правилниците за организацията и дейността на УПФ, ППФ и ДПФ „Съгласие”.

Комисията за финансов надзор одобри изменения и допълнения в Правилниците за организацията и дейността на УПФ, ППФ и ДПФ „Съгласие”. На основание чл. 144, ал. 5 и чл. 229, ал. 5 от КСО ПОК “Съгласие” АД уведомява осигурените лица, че с Решения № 927-УПФ от 06.08.2019...

read more