Комисията за финансов надзор одобри минималната доходност в задължителните пенсионни фондове за периода от 30.09.2005 г. до 28.09.2007 г.

За повече информация посетете официалния сайт на КФН Пълния текст на решения 1265 и 1266 може да намерите в раздел „Документи“. Данни за доходността за двугодишния период (на годишна база) и определената минимална доходност може да намерите в раздел „Статистика”, рубрика ”Статистика и анализи на осигурителния пазар” на сайта на КФН или да изтеглите от ТУК.