12 години ПОК „Съгласие“ АД

На 9 май 2007 г. се навършиха дванадесет години от създаването на Пенсионноосигурителна компания “Съгласие”. По традиция бяха отчетени резултатите, които компанията е постигнала до този момент. В трите фонда, управлявани от ПОК “Съгласие” се осигуряват общо над 375...

Нови IBAN сметки на пенсионните фондове управлявани от ПОК „Съгласие“АД

Във връзка със сливането на Ейч Ви Би Банк Биохим АД, Хеброс Банк АД и Булбанк АД, Ви информираме за промяна в номерата на банковите сметки на управляваните от ПОК “Съгласие” фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване, в сила от 7 май...