По – висока постигната доходност от обявената на 09.01.2007г.

Фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, управлявани от ПОK „Съгласие” АД, постигнаха доходност по – висока от обявената на 09.01.2007г. от КФН горна граница на доходността за съответния фонд за 24-месечен период от 31.12.2004 до...