Комисията за финансов надзор одобри изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на ДПФ „Съгласие”

На основание чл. 229, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, ПОК “Съгласие” АД уведомява осигурените лица, че с Решение № 132-ДПФ от 07.03.2016 г., заместник-председателя, ръководещ Управление “Осигурителен надзор” на Комисията за финансов надзор одобри изменения и...