Комисията за финансов надзор (КФН) обяви минимална доходност за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване за периода от 30.09.2020г. до 30.09.2022 г.

КФН обяви минималната доходност при управление на активите на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване за периода от 30.09.2020г. до 30.09.2022 г. За повече информация посетете официалния сайт на КФН – www.fsc.bg. Пълният текст на решения №...