Документи УПФ

Съобщения за измененията и допълненията в Правилника за организацията и дейността на Универсален пенсионен фонд “Съгласие” се публикуват във вестник „Монитор” и вестник „Телеграф”.

Приемането на заявления за отпускане на пенсия, за еднократно или разсрочено изплащане на средства от управляваните от Компанията фондове, както и сключването на пенсионни договори или договори за разсрочено изплащане на средствата от името и за сметка на пенсионноосигурителното дружество се осъществява от служителите в офисите на Компанията в страната. Адресите и телефоните на офисите на ПОК ”Съгласие” АД в страната са публикувани електронната страница в меню „Контакти“.

Договори