Новият проект на ПОК „Съгласие“ АД, спечели финансиране по Процедура „Добри и безопасни условия на труд“

„По-добри и безопасни условия на труд в ПОК „Съгласие“ АД“ – новият проект на ПОК „Съгласие“, спечелил финансиране по Процедура „Добри и безопасни условия на труд“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез...

Резултати от прегледа на активите на пенсионните фондове

Уважаеми клиенти и партньори, На 3 февруари 2017г. Комисията за финансов надзор (КФН) обяви резултатите от прегледа на активите на пенсионните фондове (ПФ) в България към 30 юни 2016г. Данните от резултатите от прегледа на пенсионните фондове са предоставени от...