Комисията за финансов надзор одобри изменения и допълнения в Правилниците за организацията и дейността на УПФ, ППФ и ДПФ „Съгласие”.

Комисията за финансов надзор одобри изменения и допълнения в Правилниците за организацията и дейността на УПФ, ППФ и ДПФ „Съгласие”. На основание чл. 144, ал. 5 и чл. 229, ал. 5 от КСО ПОК “Съгласие” АД уведомява осигурените лица, че с Решения № 927-УПФ от 06.08.2019...