Национално съвещание на ПОК ”Съгласие” АД

На 06.02.2006 г. в “Парк хотел “Москва” се проведе национално съвещание на ПОК”Съгласие”АД. Основна тема на съвещанието беше анализирана дейността за 2005 г., изпълнението на плановите задачи, положителните и отрицателни аспекти от дейността на ПОК”Съгласие”АД за 2005...