Доклад от изслушване на Комисията за финансов надзор пред комисията по бюджет и финанси

На 5 март, на сайта на Народното събрание, бе публикуван, изготвеният от г-жа Менда Стоянова, председател на комисията по бюджет и финанси, – “Доклад от изслушване на Комисията за финансов надзор пред комисията по бюджет и финанси във връзка с дейността на...

Корекция на стойността на един дял

Съгласно чл.21а, ал.4 от Наредба № 9 от 19.11.2003 г. за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на...