Комисията за финансов надзор (КФН) обяви минимална доходност за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

КФН обяви минималната доходност при управление на активите на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване. За повече информация посетете официалния сайт на КФН – www.fsc.bg. Пълният текст на решения № 595 – УПФ от 14.07.2022г. и № 596 – ППФ от...