Консултативен съвет - ДПФ

Интересите на осигурените лица и пенсионерите в доброволния пенсионен фонд, управляван от ПОК “Съгласие”АД се представляват от консултативен съвет. Предложенията и решенията на Консултативния съвет имат препоръчителен характер за Компанията.
Консултативният съвет на ДПФ “Съгласие”:
– дава предложения по годишния отчет за дейността на Компанията, баланса и отчета за приходите и разходите за годината;
– получава информация за направените осигурителни вноски и доходността от тяхното управление;
– дава предложения за промени в Правилника и договорите и за подобряване на обслужването на осигурените лица;
– прави предложения и препоръки при постъпване на сигнали и жалби от осигурени лица, свързани с дейността на Компанията по доброволното пенсионно осигуряване.
– дава предложения за подобряване работата по отпускането на пенсиите.
Председател на Консултативния съвет на Доброволен пенсионен фонд “Съгласие” – г-н Кирил Ангелов Калинов, с адрес за кореспонденция:гр.София, ул.“Ворино“ №35, ет.6, ап.17; тел: 02/923 21 11

Зам. председател на Консултативния съвет на Доброволен пенсионен фонд “Съгласие” – г-н Милен Георгиев Марков, с адрес за кореспонденция: гр. София-1309, бул. „Тодор Александров“ №117 ет.5, тел: 02 / 816 45 65;

Състав на Консултативния съвет на Доброволен пенсионен фонд „Съгласие“

Свилен Борисов Първулов -представител на осигурените лица в ДПФ“Съгласие“

Кирил Ангелов Калинов -представител на пенсионерите в ДПФ“Съгласие“

Славина Миткова Бонева – представител на осигурителите в ДПФ“Съгласие“

Mико Станимиров Миланов – представител на осигурителите в ДПФ „Съгласие“

Милен Марков- представител на ПОК“Съгласие“АД