Нова възможност за подаване на заявления за прехвърляне по електронен път

От 01.01.2012г. влизат в сила изменения и допълнения на Наредба № 3 от 24.09.2003г. на КФН за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд,...