Инвестиционна политика

Инвестиционни посредници на Компанията и управляваните от нея УПФ “Съгласие”, ППФ “Съгласие” и ДПФ “Съгласие” са:

  • ИНГ Банк
  • Инвестбанк АД
  • Сосиете Женерал Експресбанк АД
  • Адамант Кепитъл Партнърс АД
  • “Елана трейдинг” АД
  • „Търговска банка Виктория” ЕАД
  • “АВС Финанс” АД (само ПОК “Съгласие” АД)
  • “Реал Финанс” АД (само ПОК “Съгласие” АД)
  • ИП “Де Ново” ЕАД
  • “Балканска Консултантска Компания – ИП” ЕАД