Инвестиционна политика

Инвестиционни посредници на Компанията и управляваните от нея УПФ “Съгласие”, ППФ “Съгласие” и ДПФ “Съгласие” са:

 • ИНГ Банк
 • Инвестбанк АД
 • Сосиете Женерал Експресбанк АД
 • Адамант Кепитъл Партнърс АД
 • “Елана трейдинг” АД
 • Централна Кооперативна Банка АД
 • „Търговска банка Виктория” ЕАД
 • “АВС Финанс” АД (само ПОК “Съгласие” АД)
 • “Реал Финанс” АД (само ПОК “Съгласие” АД)
 • ИП “Де Ново” ЕАД
 • “Балканска Консултантска Компания – ИП” ЕАД