Инвестиционна политика

Инвестиционни посредници на Компанията и управляваните от нея УПФ “Съгласие”, ППФ “Съгласие” и ДПФ “Съгласие” са:

  • ИНГ Банк
  • Инвестбанк АД
  • Адамант Кепитъл Партнърс АД
  • “АБВ Инвестиции” ЕООД
  • “Елана трейдинг” АД
  • “АВС Финанс” АД (само ПОК “Съгласие” АД)
  • ИП „Реал финанс“
  • ИП “Де Ново” ЕАД
  • “Балканска Консултантска Компания – ИП” ЕАД
  • ИП “Делтасток” АД

Документи:

Инвестиционна политика ППФ “Съгласие”, приета от СД на ПОК “Съгласие” АД на 10.05.2019г. – публикувана 17.05.2019г.
Инвестиционна политика УПФ “Съгласие”, приета от СД на ПОК “Съгласие” АД на 10.05.2019г. – публикувана 17.05.2019г.
Инвестиционна политика ДПФ “Съгласие”,приета от СД на ПОК “Съгласие” АД на 10.05.2019г. – публикувана 17.05.2019г.