Инвестиционна политика

Инвестиционни посредници на Компанията и управляваните от нея УПФ „Съгласие“, ППФ „Съгласие“ и ДПФ „Съгласие“ са:

 • ИНГ Банк
 • Инвестбанк АД
 • Адамант Кепитъл Партнърс АД
 • „АБВ Инвестиции“ ЕООД
 • „Елана трейдинг“ АД
 • ИП „Реал финанс“
 • ИП „Де Ново“ ЕАД
 • „Балканска Консултантска Компания – ИП“ ЕАД
 • ИП „Делтасток“ АД
 • “АВС Финанс” АД
 • „Аларик Секюритис” ООД
 • “ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС” АД
 • “Юг Маркет” ЕАД

Инвестиционни посредници на управляваните от Компанията фондове за извършване на плащания: ФРП“Съгласие” и ФИПП “Съгласие” са:

 • ИП “Де Ново” ЕАД
 • ИП “АБВ Инвестиции” ЕООД
 • ИП „Реал финанс“ АД