Калкулатор на пенсия - Универсален фонд

Калкулатор на пенсия:

С помощта на нашия калкулатор бихте могли да изчислите прогнозен размер на натрупаната сума по Вашата индивидуална партида, както и да прогнозирате размера на желаната от Вас пенсия.

Брутно месечно трудово възнaграждение: лв. В полето “Годишна доходност” посочете размер на годишен доход, който очаквате да бъде реализиран, като имате предвид, че постигнатата доходност за 2016 г. е 6.60%.
Възраст в момента: години
Годишна доходност: %
Други: Пол
  Мъж
Жена

Примерните Изчисления в Калкулатора са направени при действието на следните условия:
• Такса за обслужване на дейността – 4.25 на сто от всяка осигурителна
вноска;
• Инвестиционна такса – 0.85 на сто върху нетните активи на Фонда;
• Технически лихвен процент, при определяне размера на пожизнената пенсия – 4.00 на сто;
• Възраст за пенсиониране – 61 г. за жените и 64 г. за мъжете;
• Вноска в размер на 5.00 на сто от Брутното трудово възнaграждение;