Одобрена минимална доходност

Комисията за финансов надзор одобри минималната доходност в задължителните пенсионни фондове за периода от 30.09.2005 г. до 28.09.2007 г. За повече информация посетете официалния сайт на КФН Пълния текст на решения 1265 и 1266 може да намерите в раздел...