Промени в данъчните закони

В средата на месец ноември Народното събрание прие промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица и Закона за корпоративното подоходно облагане за 2007 г. От 01.01.2007 г. се намали окончателния данък при предсрочно изтегляне на средства от Доброволен...