Професионален пенсионен фонд
Постигнатата номинална доходност за 2018 г. е*:

%

*Посочените резултати нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати. Стойността на дяловете може да се понижи. Не се гарантира постигането на положителна доходност и запазване в пълен размер на внесените по индивидуалните партиди средства .