Нова възможност за подаване на индивидуални заявления за участие във фонд за ДЗПО по електронен път

От 22.02.2013г. влизат в сила изменения и допълнения на Наредба № 33 от 19.09.2006г. на КФН за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване, обнародвани в Държавен вестник бр.64 от 21.08.2012г. Промените предоставят...