Банкови сметки

e

Банкова сметка, по която следва да се заплаща таксата за прехвърляне от лица, осигурени в ДПФ “Съгласие”, които желаят да прехвърлят средствата си в доброволен пенсионен фонд, управляван от друго ПОД

ПОК „Съгласие” АД
IBAN: BG 75 UNCR 9660 1005 2533 01
BIC:UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

i

Пенсионноосигурителна компания "Съгласие" АД

Банка: УниКредит Булбанк
BIC код: UNCRBGSF
IBAN номер: BG34UNCR96601004844505

l

Доброволен пенсионен фонд "Съгласие"

Банка: УниКредит Булбанк
BIC код: UNCRBGSF
IBAN номер: BG 71 UNCR 9660 1004 8449 06

Универсален пенсионен фонд "Съгласие"

Банка: УниКредит Булбанк
BIC код: UNCRBGSF
IBAN номер: BG 38 UNCR 9660 1004 8453 06

o

Професионален пенсионен фонд "Съгласие"

Банка: УниКредит Булбанк
BIC код: UNCRBGSF
IBAN номер: BG 71 UNCR 9660 1004 8451 00