Банкови сметки

i

Пенсионноосигурителна компания "Съгласие" АД

Банка: УниКредит Булбанк
BIC код: UNCRBGSF
IBAN номер: BG34UNCR96601004844505
l

Доброволен пенсионен фонд "Съгласие"

Банка: УниКредит Булбанк
BIC код: UNCRBGSF
IBAN номер: BG 71 UNCR 9660 1004 8449 06

Универсален пенсионен фонд "Съгласие"

Банка: УниКредит Булбанк
BIC код: UNCRBGSF
IBAN номер: BG 38 UNCR 9660 1004 8453 06
o

Професионален пенсионен фонд "Съгласие"

Банка: УниКредит Булбанк
BIC код: UNCRBGSF
IBAN номер: BG 71 UNCR 9660 1004 8451 00