На 5 март, на сайта на Народното събрание, бе публикуван, изготвеният от г-жа Менда Стоянова, председател на комисията по бюджет и финанси, – „Доклад от изслушване на Комисията за финансов надзор пред комисията по бюджет и финанси във връзка с дейността на пенсионноосигурителните дружества“.

Доклада можете да прочетете тук:
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2330/reports/ID/5207