Корекция на стойността на един дял

Съгласно чл.21а, ал.4 от Наредба № 9 от 19.11.2003 г. за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на...

Пенсионноосигурителна компания „Съгласие” АД навърши 15 години

На 14 май в зала „Средец” на „Шератон София Хотел Балкан” се състоя тържественото честване на 15-годишнината от създаването на Пенсионноосигурителна компания „Съгласие” АД. Сред гостите на събитието бяха представители на правителствени и неправителствени организации,...

ПОК „Съгласие” АД подкрепи честването на 30-годишнината на Българската стопанска камара

ПОК „Съгласие” АД подкрепи Българската стопанска камара по повод 30-годишнината от основаването на институцията. Събитието се проведе на 27 април 2010 г. в столичния хотел Шератон с тържествена церемония. Гости на събитието бяха председателят на Народното събрание на...