На 14 май в зала „Средец” на „Шератон София Хотел Балкан” се състоя тържественото честване на 15-годишнината от създаването на Пенсионноосигурителна компания „Съгласие” АД. Сред гостите на събитието бяха представители на правителствени и неправителствени организации, финансови институции, служители и партньори на Компанията.

Поздравителни адреси бяха получени от г-н Божидар Данев – Председател на Българска стопанска камара, г-н Нено Павлов – Заместник-председател на Комисията за финансов надзор и г-н Никола Абаджиев – Председател на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.

В поздравителните приветствия беше изтъкната положителната оценка за постигнатите през годините добри резултати и професионални успехи в областта на допълнителното пенсионно осигуряване, както и съществения принос на Компанията за създаването, утвърждаването и развитието на българския пенсионен модел и на пенсионната реформа в страната.

„Ако мога да обобщя в едно изречение изминалите 15 години за Компания „Съгласие”, то ще се събере в няколко думи – неуморен труд, безкомпромисен професионализъм, работа в полза на развитието на пенсионно осигурителната система и най-вече грижа за интересите на хората, които ни повериха своите пенсионни спестявания”, каза г-н Милен Марков, Главен изпълнителен директор на Пенсионноосигурителна компания „Съгласие” АД.