Очаквайте скоро

Ако искате да проверите своята индивидуална осигурителна партида, можете да го направите на стария ни уебсайт:
https://old.saglasie.bg/public/check_excerpt.php