Промени в данъчните закони

В средата на месец ноември Народното събрание прие промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица и Закона за корпоративното подоходно облагане за 2007 г. От 01.01.2007 г. се намали окончателния данък при предсрочно изтегляне на средства от Доброволен...

Национално съвещание на ПОК ”Съгласие” АД

На 06.02.2006 г. в “Парк хотел “Москва” се проведе национално съвещание на ПОК”Съгласие”АД. Основна тема на съвещанието беше анализирана дейността за 2005 г., изпълнението на плановите задачи, положителните и отрицателни аспекти от дейността на ПОК”Съгласие”АД за 2005...