На 06.02.2006 г. в “Парк хотел “Москва” се проведе национално съвещание на ПОК”Съгласие”АД. Основна тема на съвещанието беше анализирана дейността за 2005 г., изпълнението на плановите задачи, положителните и отрицателни аспекти от дейността на ПОК”Съгласие”АД за 2005 г. Бяха дадени насоки и приоритети за 2006 г. като всеки представител на Компанията получи планова задача за новата 2006 г. Обсъдиха се въпроси свързани с информационното обслужване, правни казуси, както и промените в Закона за облагане на доходите на физически лица. На съвещанието присъстваха всички служители на Компанията от страната както и целия мениджърски екип. Отличени за цялостната си дейност и комплексно изпълнение на плановите задачи през 2005 г. бяха офисите София, Плевен, Варна и Благоевград.