На основание чл. 175а, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване ПОК “Съгласие” АД информира осигурените лица, че с Решение на Съвета на директорите от 29.12.2023 г. са приети изменения и допълнения на Инвестиционните политики на УПФ “Съгласие”, ППФ “Съгласие” и ДПФ “Съгласие”.
Промените в Инвестиционните политики произтичат от промени в нормативната уредба.
Повече информация и екземпляри от Инвестиционните политики могат да се получат на адрес гр. София, бул. “Тодор Александров” № 117, всеки работен ден от 8.30 до 17 ч., на тел. 02/ 816 45 65, както и на интернет страницата наПОК “Съгласие”АД – www.saglasie.bg.

Съобщение за приетите изменения и допълнения на Инвестиционните политики на УПФ “Съгласие”, ППФ “Съгласие” и ДПФ “Съгласие” е публикувано във в. „24 часа” и в. „Телеграф”.