С Решение №49-ДПФ/14.01.2009 Заместник -председателя, ръководещ Управление „Осигурителен надзор“ на Комисията за финансов надзор одобри изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на ДПФ „Съгласие“.
Съобщението за изменението и допълнението на Правилника е публикувано на 20.01.2009 год. във в.Пари и в. Дневник.