04.02.2015 – Във връзка с предоставената информация от БАДДПО в Комисията по труда, социалната и демографската политика към Народното събрание на Република България на 20.01.2015г. и поради възникналите въпроси на Пресконференция на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване проведена на 03.02.2015г. представяме:
Детайлна структура на инвестиционния портфейл на УПФ „Съгласие“, включена в обобщен вид в предоставения Доклад за българските капиталови пенсионни фондове, част от материалите по изслушването от 21.01.2015 г. в горепосочената Комисия.

Актуална информация за структурата на инвестиционният портфейл на Универсален пенсионен фонд „Съгласие“