Комисията за финансов надзор одобри изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на ППФ „Съгласие“

На основание чл. 144, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване ПОК “Съгласие” АД уведомява осигурените лица, че с Решение № 716-ППФ от 07.10.2016 г., заместник-председателят, ръководещ Управление “Осигурителен надзор” на Комисията за финансов надзор одобри изменения и...

Изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на УПФ „Съгласие“.

Комисията за финансов надзор одобри изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на ППФ “Съгласие”. На основание чл. 144, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване ПОК “Съгласие” АД уведомява осигурените лица, че с Решение № 716-ППФ от...

ПОК „Съгласие“ АД подкрепи международната конференция по повод 20 години от създаването на Централен депозитар на тема „Доброто корпоративно управление – предпоставка за устойчив ръст и инвестиции в България“

Световноизвестният икономист, визионер и автор на бизнес бестселъри – д-р Кьел Нордстрьом, беше специален гост на международна конференция, организирана от Централен депозитар на 18 октомври 2016 г. в гр. София. Форумът се проведе по повод 20 години от...

Комисията за финансов надзор одобри изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на ДПФ „Съгласие”

На основание чл. 229, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, ПОК “Съгласие” АД уведомява осигурените лица, че с Решение № 132-ДПФ от 07.03.2016 г., заместник-председателя, ръководещ Управление “Осигурителен надзор” на Комисията за финансов надзор одобри изменения и...