На 9 май 2009 г. се навършиха четиринадесет години от създаването на Пенсионноосигурителна компания “Съгласие”.