Световноизвестният икономист, визионер и автор на бизнес бестселъри – д-р Кьел Нордстрьом, беше специален гост на международна конференция, организирана от Централен депозитар на 18 октомври 2016 г. в гр. София. Форумът се проведе по повод 20 години от създаването на Централен депозитар на тема „Доброто корпоративно управление – предпоставка за устойчив ръст и инвестиции в България“. „Убеден съм, че доброто корпоративно управление на публичните компании е един от приоритетите, които обеднява всички заинтересовани от устойчивото развитие на капиталовия пазар в страната ни. Нещо повече, вярвам, че това е кауза, заради която е необходимо да положим съвместни усилия, да почерпим световен опит и да приложим на практика най-модерните инструменти, така че да допринесем за икономическия просперитет на България.“, каза по повод Конференцията г-н Васил Големански, изпълнителен директор на Централен депозитар. Водещи мениджъри от компании и институции като международната консултантска компания EY, FTSE Russell, институционалния инвеститор Franklin Templeton Investments, дъщерната компания на Deutsche Borse – Frankfurt Borse Zertifikate, Citi Bank London и Европейската комисия представиха своята визия, тенденциите и модерните инструменти за доброто корпоративно управление на публичните компании. Лидери на фондови борси и депозитари дискутираха темата за перспективите пред регионалното сътрудничество в областта на доброто корпоративно управление.