Архив финансови отчети ПОК "Съгласие"

Архив финансови отчети ПОК „Съгласие“

2015

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБНАРОДВАНЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ ЗА 2015г. НА ПОК „СЪГЛАСИЕ” АД И НА УПРАВЛЯВАНИТЕ ОТ НЕГО ПЕНСИОННИ ФОНДОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК.
Приетите от Общото събрание на акционерите финансови отчети на ПОК „Съгласие” АД и на управляваните от него пенсионни фондове за 2015 година, сa обнародвани в Държавен вестник бр.47 от 21.06.2016г.

2014

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБНАРОДВАНЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ ЗА 2014г. НА ПОК „СЪГЛАСИЕ“ АД И НА УПРАВЛЯВАНИТЕ ОТ НЕГО ПЕНСИОННИ ФОНДОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК.
Приетите от Общото събрание на акционерите финансови отчети на ПОК „Съгласие“ АД и на управляваните от него пенсионни фондове за 2014 година, сa обнародвани в Държавен вестник бр.46 от 23.06.2015г.

2013

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБНАРОДВАНЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА ПОК „СЪГЛАСИЕ“ АД И НА УПРАВЛЯВАНИТЕ ОТ НЕГО ПЕНСИОННИ ФОНДОВЕ ЗА 2013г. В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК.
Приетите от Общото събрание на акционерите финансови отчети на ПОК „Съгласие“ АД и на управляваните от него пенсионни фондове за 2013 година, сa обнародвани в Държавен вестник бр.43 от 23.05.2014г

2012

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБНАРОДВАНЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА ПОК „СЪГЛАСИЕ“ АД И НА УПРАВЛЯВАНИТЕ ОТ НЕГО ПЕНСИОННИ ФОНДОВЕ ЗА 2012г. В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК.
Приетите от Общото събрание на акционерите финансови отчети на ПОК „Съгласие“ АД и на управляваните от него пенсионни фондове за 2012 година, сa обнародвани в Държавен вестник бр.51 от 11.06.2013г.

2011

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБНАРОДВАНЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА ПОК „СЪГЛАСИЕ“ АД И НА УПРАВЛЯВАНИТЕ ОТ НЕГО ПЕНСИОННИ ФОНДОВЕ ЗА 2011г. В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК.

Приетите от Общото събрание на акционерите финансови отчети на ПОК „Съгласие“ АД и на управляваните от него пенсионни фондове за 2011 година, сa обнародвани в Държавен вестник бр.31 от 20.04.2012г.

2010

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБНАРОДВАНЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА ПОК „СЪГЛАСИЕ” АД И НА УПРАВЛЯВАНИТЕ ОТ НЕГО ПЕНСИОННИ ФОНДОВЕ ЗА 2010г. В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК.

Приетите от Общото събрание финансови отчети на ПОК „Съгласие” АД и на управляваните от него пенсионни фондове за 2010 година, сa обнародвани в Държавен вестник бр.39 от 20.05.2010г.

2009

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБНАРОДВАНЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА ПОК „СЪГЛАСИЕ” АД И НА УПРАВЛЯВАНИТЕ ОТ НЕГО ПЕНСИОННИ ФОНДОВЕ ЗА 2009г. В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК.

Приетите от Общото събрание финансови отчети на ПОК „Съгласие” АД и на управляваните от него пенсионни фондове за 2009 година, сa обнародвани в Държавен вестник бр.41 от 01.06.2010г.