Компания Съгласие Професионален фонд Универсален фонд Доброволен фонд Контакти english карта на сайта начало
 
 
Компания Съгласие
 
Осигуряване в ДПФ
 
Данъчен калкулатор
 
Документи
 
Финансови отчети
 
Инвестиции
 
Калкулатор на пенсия
 
Консултативен съвет
 
Обратна връзка
Версия за печат
 
 
:: начало : доброволен фонд

ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ

Допълнителното доброволно пенсионно осигуряване е форма на спестяване, при която вноските постъпват и се натрупват по индивидуална осигурителна партида. В индивидуалната партида се водят отделно средствата от личните вноски и вноските от работодател или друг осигурител. Вноските могат да бъдат периодични - месечни, годишни, на друг период или еднократни. Размерът и периодичността на осигурителните вноски може да се променя за времето на осигуряване. Правата на осигурените лица не се нарушават при временно прекъсване или спиране внасянето на осигурителните вноски. Работодателят, другият осигурител и / или осигурените лица, прекъснали внасянето на осигурителните вноски, могат да възобновяват тяхното внасяне по всяко време. Невнасянето на осигурителните вноски не води до промяна или отмяна на правата на осигурените лица. За периода на спиране или забавяне на внасянето на вноските не се налагат санкции. Осигурителните вноски се инвестират при спазване на изискванията на Кодекса за социално осигуряване.
Натрупаните средства по индивидуалната партида на осигуреното лице са лични и се наследяват. Осигуреното лице или пенсионерът посочват наследниците и процентното разпределение между тях на натрупаната сума по партидата.
Правото на допълнителна лична пенсия за старост възниква при навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от Държавното обществено осигуряване или до 5 години преди навършване на тази възраст.
При придобиване право на доброволна пенсия осигурените лица самостоятелно избират формата за получаване на натрупаните средства: пожизнена пенсия или пенсия за определен срок; еднократно или разсрочено изплащане.
Средствата по индивидуалната партида, натрупани от вноски за сметка на осигуреното лице могат да се ползват по всяко време за периода на осигуряване.
Средствата, натрупани от вноски от работодател могат да се изплащат на осигурените лица само при придобиване право на лична пенсия за старост или за инвалидност.

Предлагаме Ви Вашият избор на доброволен пенсионен фонд да е ДПФ“СЪГЛАСИЕ”, защото Вие можете да разчитате на:

Стабилността и авторитета на нашите акционери;

Коректността и прозрачността в нашата дейност;

Професионализма и натрупания опит в управлението на Вашите средства;

Стабилността на банката – попечител на пенсионните фондове на “Съгласие” – УниКредит Булбанк;

Такси и удръжки .

[нагоре]
Новини


Информация за резултатите от прегледа на активите на пенсионните фондове, управлявани от Пенсионнноосигурителна компания "Съгласие" АД

още »


"По-добри и безопасни условия на труд в ПОК "Съгласие" АД" - новият проект на ПОК "Съгласие", спечелил финансиране по Процедура "Добри и безопасни условия на труд" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

още »

Комисията за финансов надзор одобри изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на УПФ "Съгласие".

още »
В С И Ч К И  Н О В И Н И »
Начало | Компания Съгласие | Професионален фонд | Универсален фонд | Доброволен фонд | Контакти
Обратна връзка | Версия за печат | English
 
copyright ©2004, design and hosting: BIAnet