Компания Съгласие Професионален фонд Универсален фонд Доброволен фонд Контакти english карта на сайта начало
 
 
Универсален фонд
 
Осигуряване в УПФ
 
Документи
 
Финансови отчети
 
Калкулатор на пенсия
 
Попечителски съвет
 
Обратна връзка
Версия за печат
 
 
:: начало : универсален фонд : инвестиции
Информация за обема и структурата на инвестициите съгласно чл. 180, ал. 1 от КСО - 29.09.2017
Информация за обема и структурата на инвестициите съгласно чл. 180, ал. 1 от КСО - 30.06.2017
Информация за обема и структурата на инвестициите съгласно чл. 180, ал. 1 от КСО - 31.03.2017
Постигнати инвестиционни резутати към 31.12.2016
Формули за изчисление на доходността към края на 2016г.
Информация за обема и структурата на инвестициите съгласно чл. 180, ал . 1 от КСО - 31.12.2016
Информация за обема и структурата на инвестициите съгласно чл. 180, ал . 1 от КСО - 30.09.2016
Информация за обема и структурата на инвестициите съгласно чл. 180, ал . 1 от КСО - 30.06.2016
Информация за обема и структурата на инвестициите съгласно чл. 180, ал . 1 от КСО - 31.03.2016
Постигнати инвестиционни резутати към 31.12.2015
Формули за изчисление на доходността към края на 2015г.
Информация за обема и структурата на инвестициите съгласно чл. 180, ал . 1 от КСО - 31.12.2015
Информация за обема и структурата на инвестициите съгласно чл. 180, ал . 1 от КСО - 30.09.2015
Информация за обема и структурата на инвестициите съгласно чл. 180, ал . 1 от КСО - 30.06.2015
Информация за обема и структурата на инвестициите съгласно чл. 180, ал . 1 от КСО - 31.03.2015
Постигнати инвестиционни резутати към 31.12.2014
Формули за изчисление на доходността към края на 2014г.
Информация за обема и структурата на инвестициите съгласно чл. 180, ал . 1 от КСО - 31.12.2014
Информация за обема и структурата на инвестициите съгласно чл. 180, ал . 1 от КСО - 30.09.2014
Информация за обема и структурата на инвестициите съгласно чл. 180, ал . 1 от КСО - 30.06.2014
Информация за обема и структурата на инвестициите съгласно чл. 180, ал . 1 от КСО - 31.03.2014
Постигнати инвестиционни резутати по години за предходен 5 годишен период към 31.12.2013
Формули за изчисление на доходността към края на 2013г.
Информация за обема и структурата на инвестициите съгласно чл. 180, ал . 1 от КСО - 31.12.2013
Информация за обема и структурата на инвестициите съгласно чл. 180, ал . 1 от КСО - 30.09.2013
Информация за обема и структурата на инвестициите съгласно чл. 180, ал . 1 от КСО - 30.06.2013
Информация за обема и структурата на инвестициите съгласно чл. 180, ал . 1 от КСО - 31.03.2013
Постигнати инвестиционни резутати по години за предходен 5 годишен период към 31.12.2012
Формули за изчисление на доходността към края на 2012г.
Информация за обема и структурата на инвестициите съгласно чл. 180, ал . 1 от КСО - 31.12.2012
Информация за обема и структурата на инвестициите съгласно чл. 180, ал . 1 от КСО - 30.09.2012
Информация за обема и структурата на инвестициите съгласно чл. 180, ал . 1 от КСО - 30.06.2012
Информация за обема и структурата на инвестициите съгласно чл. 180, ал . 1 от КСО - 31.03.2012
Постигнати инвестиционни резутати по години за предходен 5 годишен период към 31.12.2011
Формули за изчисление на доходността към края на 2011г.
Информация за обема и структурата на инвестициите съгласно чл. 180, ал . 1 от КСО - 31.12.2011
Информация за обема и структурата на инвестициите съгласно чл. 180, ал . 1 от КСО - 30.09.2011
Информация за обема и структурата на инвестициите съгласно чл. 180, ал . 1 от КСО - 30.06.2011
Информация за обема и структурата на инвестициите съгласно чл. 180, ал . 1 от КСО - 31.03.2011
Постигнати инвестиционни резутати по години за предходен 5 годишен период към 31.12.2010
Формули за изчисление на доходността към края на 2010г.
Информация за обема и структурата на инвестициите съгласно чл. 180, ал . 1 от КСО - 31.12.2010
Информация за обема и структурата на инвестициите съгласно чл. 180, ал . 1 от КСО - 30.09.2010
Информация за обема и структурата на инвестициите съгласно чл. 180, ал . 1 от КСО - 30.06.2010
Информация за обема и структурата на инвестициите съгласно чл. 180, ал . 1 от КСО - 31.03.2010
Постигнати инвестиционни резутати по години за предходен 5 годишен период към 31.12.2009
Формули за изчисление на доходността към края на 2009г.
Информация за обема и структурата на инвестициите съгласно чл. 180, ал . 1 от КСО - 31.12.2009
Информация за обема и структурата на инвестициите съгласно чл. 180, ал . 1 от КСО - 30.09.2009
Информация за обема и структурата на инвестициите съгласно чл. 180, ал . 1 от КСО - 30.06.2009
Информация за обема и структурата на инвестициите съгласно чл. 180, ал . 1 от КСО - 31.03.2009
Постигнати инвестиционни резутати по години за предходен 5 годишен период към 31.12.2008
Обяснение на значението на показателите за доходност и инвестиционен риск
Използвана методика за изчисляване на постигнатата доходност и равнището на инвестиционния риск
Формули за изчисление на доходността
Информация за обема и структурата на инвестициите съгласно чл. 180, ал . 1 от КСО - 31.12.2008
Информация за обема и структурата на инвестициите съгласно чл. 180, ал . 1 от КСО 31.12.2007г.

[нагоре]

Новини


Информация за резултатите от прегледа на активите на пенсионните фондове, управлявани от Пенсионнноосигурителна компания "Съгласие" АД

още »


"По-добри и безопасни условия на труд в ПОК "Съгласие" АД" - новият проект на ПОК "Съгласие", спечелил финансиране по Процедура "Добри и безопасни условия на труд" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

още »

Комисията за финансов надзор одобри изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на УПФ "Съгласие".

още »
В С И Ч К И  Н О В И Н И »
Начало | Компания Съгласие | Професионален фонд | Универсален фонд | Доброволен фонд | Контакти
Обратна връзка | Версия за печат | English
 
copyright ©2004, design and hosting: BIAnet