Компания Съгласие Професионален фонд Универсален фонд Доброволен фонд Контакти english карта на сайта начало
 
 
Документи
 
Осигуряване в УПФ
 
Финансови отчети
 
Инвестиции
 
Калкулатор на пенсия
 
Попечителски съвет
 
Обратна връзка
Версия за печат
 
 
:: начало : универсален фонд : документи
Правилник за организацията и дейността на Универсален пенсионен фонд “Съгласие”, одобрен с Решение № № 715-УПФ от 07.10.2016 г. на заместник-председателя, ръководещ Управление "Осигурителен надзор" на КФН.

Правилник за организацията и дейността на Универсален пенсионен фонд “Съгласие”, одобрен с Решение № 276-УПФ от 28.04.2016 г.

Заявление за промяна на лични данни

Правилник за организацията и дейността на Универсален пенсионен фонд “Съгласие”, одобрен с Решение № 25-УПФ от 22.01.2015 г.

Правилник за организацията и дейността на Универсален пенсионен фонд “Съгласие”, одобрен с Решение № 77-УПФ от 31.01.2013 г.

Правилник за организацията и дейността на Универсален пенсионен фонд “Съгласие”, одобрен с Решение № 494-УПФ от 28.05.2012 г.

Правилник за организацията и дейността на Универсален пенсионен фонд “Съгласие”, одобрен с Решение № 43-УПФ от 25.01.2012 г.

Основна информация за осигурените лица по Наредба 33

Основна информация за лицата, желаещи да възобновят осигуряването си в УПФ по Наредба 33

Основна информация за осигурените лица по Наредба 3

Правилник за организацията и дейността на Универсален пенсионен фонд “Съгласие”, одобрен с Решение № 536-УПФ от 23.08.2011 г.

Правилник за организацията и дейността на Универсален пенсионен фонд “Съгласие” , одобрен с Решение № 161 - УПФ от 24.01.2007г. на КФН

МОЛБА – ЗАЯВЛЕНИЕ за изтегляне на средства от УПФ “Съгласие”

Заявление за промяна на участие - универсален пенсионен фонд "Съгласие".

Заявление за участие - универсален пенсионен фонд "Съгласие".

Заявление за възобновяване на осигуряването в УПФ.

Искане за оттегляне на заявление за промяна на участие - универсален пенсионен фонд "Съгласие".

Договор за осигуряване в универсален пенсионен фонд "Съгласие".

Процедура и срокове за разглеждане на жалби, свързани с дейността на дружеството и управляваните пенсионни фондове

Достъп до електронно досие:
Процедура за даване на достъп до електронно досие .
Заявление за достъп до електронно досие .

Съобщения за измененията и допълненията в Правилника за организацията и дейността на Универсален пенсионен фонд "Съгласие" се публикуват във в-к "Монитор" и в-к "Телеграф".
Новини


Информация за резултатите от прегледа на активите на пенсионните фондове, управлявани от Пенсионнноосигурителна компания "Съгласие" АД

още »


"По-добри и безопасни условия на труд в ПОК "Съгласие" АД" - новият проект на ПОК "Съгласие", спечелил финансиране по Процедура "Добри и безопасни условия на труд" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

още »

Комисията за финансов надзор одобри изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на УПФ "Съгласие".

още »
В С И Ч К И  Н О В И Н И »

Начало | Компания Съгласие | Професионален фонд | Универсален фонд | Доброволен фонд | Контакти
Обратна връзка | Версия за печат | English
 
copyright ©2004, design and hosting: BIAnet