Компания Съгласие Професионален фонд Универсален фонд Доброволен фонд Контакти english карта на сайта начало
 
 
Калкулатор
 
Осигуряване в УПФ
 
Документи
 
Финансови отчети
 
Инвестиции
 
Попечителски съвет
 
Обратна връзка
Версия за печат
 
 
:: начало : универсален фонд : калкулатор на пенсия
Калкулатор на пенсия:

С помоща на нашия калкулатор бихте могли да изчислите прогнозен размер на натрупаната сума по Вашата индивидуална партида, както и да прогнозирате размера на желаната от Вас пенсия.

Брутно месечно трудово възнaграждение: лв. В полето “Годишна доходност” посочете размер на годишен доход, който очаквате да бъде реализиран, като имате предвид, че постигнатата доходност за 2016 г. е 6.60%.
Възраст в момента: години
Годишна доходност: %
Други: Пол
  Мъж
Жена

Примерните Изчисления в Калкулатора са направени при действието на следните условия:
• Такса за обслужване на дейността – 4.25 на сто от всяка осигурителна вноска;
• Инвестиционна такса – 0.85 на сто върху нетните активи на Фонда;
• Технически лихвен процент, при определяне размера на пожизнената пенсия – 4.00 на сто;
• Възраст за пенсиониране – 61 г. за жените и 64 г. за мъжете;
• Вноска в размер на 5.00 на сто от Брутното трудово възнaграждение;

[нагоре]
Новини


Информация за резултатите от прегледа на активите на пенсионните фондове, управлявани от Пенсионнноосигурителна компания "Съгласие" АД

още »


"По-добри и безопасни условия на труд в ПОК "Съгласие" АД" - новият проект на ПОК "Съгласие", спечелил финансиране по Процедура "Добри и безопасни условия на труд" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

още »

Комисията за финансов надзор одобри изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на УПФ "Съгласие".

още »
В С И Ч К И  Н О В И Н И »

Начало | Компания Съгласие | Професионален фонд | Универсален фонд | Доброволен фонд | Контакти
Обратна връзка | Версия за печат | English
 
copyright ©2004, design and hosting: BIAnet