Компания Съгласие Професионален фонд Универсален фонд Доброволен фонд Контакти english карта на сайта начало
 
 
Компания Съгласие
 
За нас
 
Осигурителна система
 
Лиценз
 
Управление
 
Акционери
 
Инвестиционна политика
 
Финансови отчети
 
Осигурителен посредник
 
Бюлетин
 
Промяна на участието
 
Анкети
 
Връзка с други организации
 
On-line абонамент
 
Стойност на дяловете
 
Обратна връзка
Версия за печат
 
 
 
:: начало : стойност на дяловете

Стойността на един дял, валидна за последния работен ден на всеки месец, се обявява във в. „Капитал Daily” на третия работен ден на следващия месец.

Доходност на фондовете за ДПО управлявани от ПОК "Съгласие" АД

*Фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, управлявани от ПОK „Съгласие” АД, постигнаха доходност по - висока от обявената на 09.01.2007г. от КФН горна граница на доходността за съответния фонд за 24-месечен период от 31.12.2004 до 29.12.2006г. На основание чл. 193 ал.7 от Кодекса за социално осигуряване, за гарантиране на минималната доходност и чл. 4 от Наредба 12 на КФН за начина и реда за определяне на минималната доходност при управление на активите на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, за покриване на разликата до минималната доходност и за формиране и използване на резервите за гарантиране на минималната доходност, на 10.01.2007г. е заделен резерв. Стойността на един дял за 10.01.2007г. в УПФ „Съгласие” и ППФ „Съгласие” е намалена поради заделянето на резерва.

 начална дата:
[избери дата]

 крайна дата:
[избери дата]

Професионален фонд

          01.07.2004                                                11.12.2017

Универсален фонд

          01.07.2004                                                11.12.2017

Доброволен фонд

          01.07.2004                                                11.12.2017

Стойност на дяловете


Към дата Професионален
фонд
Универсален
фонд
Доброволен
фонд
11.12.2017 1.87642 1.94404 1.93203
08.12.2017 1.87634 1.94105 1.93347
07.12.2017 1.87241 1.93865 1.92867

* Посочените резултати нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати.
[нагоре]
Новини


Информация за резултатите от прегледа на активите на пенсионните фондове, управлявани от Пенсионнноосигурителна компания "Съгласие" АД

още »


"По-добри и безопасни условия на труд в ПОК "Съгласие" АД" - новият проект на ПОК "Съгласие", спечелил финансиране по Процедура "Добри и безопасни условия на труд" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

още »

Комисията за финансов надзор одобри изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на УПФ "Съгласие".

още »
В С И Ч К И  Н О В И Н И »
Начало | Компания Съгласие | Професионален фонд | Универсален фонд | Доброволен фонд | Контакти
Обратна връзка | Версия за печат | English
 
copyright ©2004, design and hosting: BIAnet