Компания Съгласие Професионален фонд Универсален фонд Доброволен фонд Контакти english карта на сайта начало
 
 
Акционери
 
За нас
 
Осигурителна система
 
Лиценз
 
Управление
 
Инвестиционна политика
 
Финансови отчети
 
Осигурителен посредник
 
Бюлетин
 
Промяна на участието
 
Анкети
 
Връзка с други организации
 
On-line абонамент
 
Стойност на дяловете
 
Обратна връзка
Версия за печат
 
 
 
:: начало : компания съгласие : акционери
Регистрираният основен капитал на Пенсионно осигурителна компания “Съгласие”АД е в размер на 10 500 000,00 (десет милиона и петстотин хиляди) лева, разпределен в 1 050 000 броя безналични поименни акции с право на глас, с номинална стойност 10 лева всяка една.

Акционери на Пенсионно осигурителна компания “Съгласие”АД са:

Акционери притежаващи 10 и над 10 на сто от капитала на ПОК “Съгласие” АД Дялово участие
в %
  "Уеб Финанс Холдинг" АД
19.95%
Акционери притежаващи под 10 на сто от капитала на ПОК “Съгласие” АД, в т. ч.:
Дялово участие
в %
     
3
Публични дружества
23.15%
11
Други юридически лица
56.81%
5
Физически лица
0.09%

Новини


Информация за резултатите от прегледа на активите на пенсионните фондове, управлявани от Пенсионнноосигурителна компания "Съгласие" АД

още »


"По-добри и безопасни условия на труд в ПОК "Съгласие" АД" - новият проект на ПОК "Съгласие", спечелил финансиране по Процедура "Добри и безопасни условия на труд" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

още »

Комисията за финансов надзор одобри изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на УПФ "Съгласие".

още »
В С И Ч К И  Н О В И Н И »

Начало | Компания Съгласие | Професионален фонд | Универсален фонд | Доброволен фонд | Контакти
Обратна връзка | Версия за печат | English
 
copyright ©2004, design and hosting: BIAnet