Компания Съгласие Професионален фонд Универсален фонд Доброволен фонд Контакти english карта на сайта начало
 
 
Управление
 
За нас
 
Осигурителна система
 
Лиценз
 
Акционери
 
Инвестиционна политика
 
Финансови отчети
 
Осигурителен посредник
 
Бюлетин
 
Промяна на участието
 
Анкети
 
Връзка с други организации
 
On-line абонамент
 
Стойност на дяловете
 
Обратна връзка
Версия за печат
 
 
 
:: начало : компания съгласие : управление

УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органите на управление на Пeнсионно осигурителна компания “Съгласие”АД са Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите. Дружеството има едностепенна система на управление. Дружеството се представлява едновременно от Главния изпълнителен директор и Изпълнителен директор.

Състав на Съвета на директорите на ПОК”Съгласие”АД

Милен Георгиев Марков
Председател на Съвета на директорите на ПОК”Съгласие” АД
Главен изпълнителен директор
още информация »


Огнян Николов Георгиев

Член на Съвета на директорите на ПОК”Съгласие” АД
Изпълнителен директор
още информация»


Камен Иванов Колев
Член на Съвета на директорите на ПОК”Съгласие” АД
още информация»

Галина Стефанова Тодорова

Член на Съвета на директорите на ПОК”Съгласие” АД
още информация»

Диляна Ангелова Германова

Член на Съвета на директорите на ПОК”Съгласие” АД
още информация»

Йоанис Парменион Партениотис

Член на Съвета на директорите на ПОК”Съгласие” АД
още информация»Дружеството се представлява от Главен изпълнителен директор и изпълнителен директор заедно.
Оперативното управление на Пенсионно осигурителна компания “Съгласие”АД се осъществява от мениджърски екип в състав:

Милен Марков – Главен изпълнителен директор
Огнян Георгиев – Изпълнителен директор
Ангел Терзиев – Отговорен актюер
Татяна Петрова – Главен счетоводител
Чавдар Толев - Директор Инвестиции

[нагоре]
Новини


Информация за резултатите от прегледа на активите на пенсионните фондове, управлявани от Пенсионнноосигурителна компания "Съгласие" АД

още »


"По-добри и безопасни условия на труд в ПОК "Съгласие" АД" - новият проект на ПОК "Съгласие", спечелил финансиране по Процедура "Добри и безопасни условия на труд" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

още »

Комисията за финансов надзор одобри изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на УПФ "Съгласие".

още »
В С И Ч К И  Н О В И Н И »
Начало | Компания Съгласие | Професионален фонд | Универсален фонд | Доброволен фонд | Контакти
Обратна връзка | Версия за печат | English
 
copyright ©2004, design and hosting: BIAnet