Компания Съгласие Професионален фонд Универсален фонд Доброволен фонд Контакти english карта на сайта начало
 
 
Лиценз
 
За нас
 
Осигурителна система
 
Управление
 
Акционери
 
Инвестиционна политика
 
Финансови отчети
 
Осигурителен посредник
 
Бюлетин
 
Промяна на участието
 
Анкети
 
Връзка с други организации
 
On-line абонамент
 
Стойност на дяловете
 
Обратна връзка
Версия за печат
 
 
 
:: начало : компания съгласие : лиценз
КОМПАНИЯ “СЪГЛАСИЕ”

Съдебна регистрация Софийски градски съд, Фирмено отделение, ф.д. № 6897 от 1995г., парт.№ 24506, рег.1, том 290, стр.154
Булстат 831284154
Номер по НДР 2221086891
Данъчен адрес Област София, община Възраждане п.к 1309, Бул. "Тодор Александров" № 141
Предмет на дейност Създаване, развитие и управление на фондове за допълнително пенсионно осигуряване, осъществяване на допълнително пенсионно осигуряване, както и всякакви други дейности, пряко свързани с допълнителното пенсионно осигуряване, които не са забранени със закон.

Д О К У М Е Н Т И "КОМПАНИЯ СЪГЛАСИЕ"  
Лицензия »  
Удостоверение »  


ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД “СЪГЛАСИЕ”

Съдебна регистрация Софийски градски съд, Фирмено отделение, ф.д. № 14061 от 2000г. на, парт.№ 2, рег.9, том 1, стр.7
Булстат 130428157
Номер по НДР 1223108217
Данъчен адрес Област София, община Възраждане п.к 1309, Бул. "Тодор Александров" № 141
Разрешение за управление на ППФ”Съгласие” Разрешение за управление на професионален пенсионен фонд на КФН № 339-ППФ от 25.08.2003 г.
Регистрационен код на фонда 021

Д О К У М Е Н Т И ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД “СЪГЛАСИЕ”  
Лицензия »  
Удостоверение »  

УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД “СЪГЛАСИЕ”

Съдебна регистрация Софийски градски съд, Фирмено отделение, ф.д. № 1811 от 2001г., парт.№ 15, рег.9, том 1, стр.71
Булстат 130477706
Номер по НДР 1223109752
Данъчен адрес Област София, община Възраждане п.к 1309, Бул. "Тодор Александров" № 141
Разрешение за управление на УПФ”Съгласие” Разрешение за управление на
универсален пенсионен фонд на КФН -
№ 340-УПФ от 25.08.2003 г.
Регистрационен код на фонда 022

Д О К У М Е Н Т И УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД “СЪГЛАСИЕ”  
Лицензия »  
Удостоверение »  


ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД “СЪГЛАСИЕ”

Съдебна регистрация Фирмено дело № 12370 от 2000г. на Софийски градски съд, парт.№ 24506, рег.8, том 290, стр.154
Булстат 130400072
Номер по НДР 1223107482
Данъчен адрес Област София, община Възраждане п.к 1309, Бул. "Тодор Александров" № 141
Разрешение за управление на ДПФ”Съгласие” Разрешение за управление на доброволен пенсионен фонд от КФН № 338-ДПФ от 25.08.2003 г.

Д О К У М Е Н Т И ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД “СЪГЛАСИЕ”  
Лицензия »  
Удостоверение »  

[нагоре]
Новини


Информация за резултатите от прегледа на активите на пенсионните фондове, управлявани от Пенсионнноосигурителна компания "Съгласие" АД

още »


"По-добри и безопасни условия на труд в ПОК "Съгласие" АД" - новият проект на ПОК "Съгласие", спечелил финансиране по Процедура "Добри и безопасни условия на труд" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

още »

Комисията за финансов надзор одобри изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на УПФ "Съгласие".

още »
В С И Ч К И  Н О В И Н И »
Начало | Компания Съгласие | Професионален фонд | Универсален фонд | Доброволен фонд | Контакти
Обратна връзка | Версия за печат | English
 
copyright ©2004, design and hosting: BIAnet