Компания Съгласие Професионален фонд Универсален фонд Доброволен фонд Контакти english карта на сайта начало
 
 
Инвестиционна политика
 
За нас
 
Осигурителна система
 
Лиценз
 
Управление
 
Акционери
 
Финансови отчети
 
Осигурителен посредник
 
Бюлетин
 
Промяна на участието
 
Анкети
 
Връзка с други организации
 
On-line абонамент
 
Стойност на дяловете
 
Обратна връзка
Версия за печат
 
 
 
:: начало : компания съгласие : инвестиционна политика
Инвестиционни посредници на Компанията и управляваните от нея УПФ "Съгласие", ППФ "Съгласие" и ДПФ "Съгласие" са:
 • ИНГ Банк;
 • Инвестбанк АД
 • Сосиете Женерал Експресбанк АД
 • Адамант Кепитъл Партнърс АД
 • "Елана трейдинг" АД
 • Централна Кооперативна Банка АД
 • „Търговска банка Виктория” ЕАД
 • "АВС Финанс" АД (само ПОК "Съгласие" АД)
 • "Реал Финанс" АД (само ПОК "Съгласие" АД)
 • ИП "Де Ново" ЕАД
 • "Балканска Консултантска Компания - ИП" ЕАД
Инвестиционна политика на ПОК "Съгласие" АД
Инвестиционна политика ППФ "Съгласие"
Инвестиционна политика УПФ "Съгласие"
Инвестиционна политика ДПФ "Съгласие"

[нагоре]
Новини


Информация за резултатите от прегледа на активите на пенсионните фондове, управлявани от Пенсионнноосигурителна компания "Съгласие" АД

още »


"По-добри и безопасни условия на труд в ПОК "Съгласие" АД" - новият проект на ПОК "Съгласие", спечелил финансиране по Процедура "Добри и безопасни условия на труд" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

още »

Комисията за финансов надзор одобри изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на УПФ "Съгласие".

още »
В С И Ч К И  Н О В И Н И »
Начало | Компания Съгласие | Професионален фонд | Универсален фонд | Доброволен фонд | Контакти
Обратна връзка | Версия за печат | English
 
copyright ©2004, design and hosting: BIAnet