Компания Съгласие Професионален фонд Универсален фонд Доброволен фонд Контакти english карта на сайта начало
 
 
Връзки
 
За нас
 
Осигурителна система
 
Лиценз
 
Управление
 
Акционери
 
Инвестиционна политика
 
Финансови отчети
 
Осигурителен посредник
 
Бюлетин
 
Промяна на участието
 
Анкети
 
On-line абонамент
 
Стойност на дяловете
 
Обратна връзка
Версия за печат
 
 
:: начало : електронно заявление

Подаване на заявление за промяна на участие / прехвърляне на средства по електронен път и сключване на осигурителен договор

  1. За да подадете електронно заявление за промяна на участие прехвърляне на средства, трябва да разполагате с Квалифициран електронен подпис, издаден от лицензиран доставчик на удостоверителни услуги.
  2. Изтеглете и разпечатайте формуляра на заявлението и осигурителния договор за съответния пенсионен фонд "Съгласие", в който желаете да се прехвърлите от тук съответно за ППФ, УПФ и ДПФ.
  3. Попълнете заявлението след като внимателно прочетете указанията за попълване. Подпишете заявлението.
  4. Попълнете Вашите данни в осигурителния договор и го подпишете.
  5. При промяна във Вашите имена или ЕГН, с които сте регистриран/а/ в пенсионния фонд, в който сте осигурен/а/, в случай че не сте уведомили дружеството за промяната, е необходимо да приложите към заявлението сканирани копия от официалните документи, удостоверяващи това обстоятелство. (документите са описани в т. 3 от документа „Основна информация за осигурените лица”) - съответно за ППФ, УПФ и ДПФ
  6. Сканирайте във файл попълнените и подписани от Вас документи: заявление, осигурителен договор и допълнителните приложения по т. 5.
  7. Подпишете сканирания файл с Вашия квалифициран електронен подпис и го изпратете на следния е-mail адрес: signed-requests@saglasie.bg.
  8. На Вашия e-mail адрес ще получите, електронно копие от заявлението и от осигурителния договор, подписани с електронния подпис на ПОК „Съгласие” АД.
  9. Подробна информация за процедурата за промяна на участие и подаването на заявление и сключване на осигурителен договор се съдържа в документа с основна информация за осигурените лица, с който можете да се запознаете тук съответно за ППФ, УПФ и ДПФ
Новини


Информация за резултатите от прегледа на активите на пенсионните фондове, управлявани от Пенсионнноосигурителна компания "Съгласие" АД

още »


"По-добри и безопасни условия на труд в ПОК "Съгласие" АД" - новият проект на ПОК "Съгласие", спечелил финансиране по Процедура "Добри и безопасни условия на труд" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

още »

Комисията за финансов надзор одобри изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на УПФ "Съгласие".

още »
В С И Ч К И  Н О В И Н И »

Начало | Компания Съгласие | Професионален фонд | Универсален фонд | Доброволен фонд | Контакти
Обратна връзка | Версия за печат | English
 
copyright ©2004, design and hosting: BIAnet